Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції «Сучасні аспекти генетичної інженерії рослин», яка відбудеться 30 травня – 1 червня 2011 року в місті Києві на базі Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.

Робота конференції буде присвячена теоретичним та прикладним напрямкам експериментального трансгенезу рослин.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форми участі у конференції: усна або стендова доповідь.

Для участі у конференції просимо до 15 квітня 2011 року надіслати електронною поштою на адресу Оргкомітету конференції заявку (зразок подається нижче) та тези доповіді.

Найсвіжіша оперативна інформація стосовно правил оформлення матеріалів конференції, реєстраційної форми учасника, програми та організації зібрання знаходитиметься на сайті Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України www.icbge.org.ua

Оргвнесок для участі у конференції становить 200 гривень і сплачується готівкою безпосередньо перед відкриттям зібрання.

 

 

Блюм Я.Б. – доктор біол. наук, академік НАН України, Київ, Україна
Галкін А.П. – доктор біол. наук, Київ, Україна
Глеба Ю.Ю. – доктор біол. наук, академік НАН України, Київ, Україна/Німеччина
Гродзинський Д.М. - доктор біол. наук, академік НАН України, Київ, Україна
Дмітрієв О.П. – доктор біол. наук, член-кор. НАН, Київ, Україна
Дорохов Ю.Л. – доктор біол. наук, Москва, Росія
Дубровна О.В. – доктор біол. наук, Київ, Україна
Картель Н.А. – доктор біол. наук, академік НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь
Кунах В.А. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Кучук М.В. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Левенко Б.О. – доктор біол. наук, Київ, Україна
Мельничук М.Д. – доктор біол. наук, член-кор. НААН України, Київ, Україна
Моргун В.В. – доктор біол. наук, академік НАН України, Київ, Україна
Роїк М.В. – доктор с.-г. наук, академік НААН України, Київ, Україна
Сиволап Ю.М. – доктор біол. наук, академік НААН України, Одеса, Україна
Сідоров В.А. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна/США
Созінов О.О. – доктор с.-г. наук, академік НАН України, академік НААН України
Співак М.Я. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Швартау В.В. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна

Кучук М.В., член-кореспондент НАН України (голова)
Моргун Богдан Володимирович (заступник)
Ратушняк Яків Іванович (секретар)
Белокурова В.Б.
Василенко М.Ю.
Герасименко І.М.
Дуплій В.П.
Кваско О.Ю.
Кіщенко О.М.
Листван К.В.
Мазур М.Г.
Майстров П.Д.
Матвєєва Н.А.
Махоріна О.К.
Ніфантова С.М.
Рудас В.А.
Сахно Л.О.
Сікура Й.Й.
Сіндаровська Я.Р.
Череп М.Н.
Шелудько Ю.В.
Щербак Н.Л.

Оригінали реєстраційної форми учасника, тез (підписані усіма авторами), супровідного листа від установи необхідно надіслати традиційним поштовим відправленням. Про отримання та прийняття матеріалів автори інформуватимуться через веб-сайт та електронною поштою.

Прохання вказати тему доповіді та можливу форму участі у конференції (усна доповідь чи стенд форматом А0). Пленарні доповіді визначає Оргкомітет. Передбачається видання публічно доступного електронного збірника матеріалів до початку роботи конференції. Можливість видання паперової версії збірника матеріалів (за додаткову плату) буде розглянута пізніше. Найкращі доповіді будуть рекомендовані до друку у міжнародному рейтинговому науковому журналі «Цитология и генетика» (http://cytgen.com).

Матеріали, які надійдуть після зазначеної дати, а також оформлені не за правилами Оргкомітетом не розглядатимуться.

Тези мають подаватися у форматі текстового процесора Microsoft Word або еквівалентному, шрифтом Times New Roman, розміром 12 пунктів. Текст вирівнюється за шириною з 1 інтервалом між рядками. Обсяг тези не повинен перевищувати 1 сторінки А4 (297 ? 210 мм) з полями: ліве – 30 мм, інші – 20 мм. Матеріал має подаватися логічно, лаконічно по формі: вступ, матеріали і методи, результати та обговорення, висновки. Приймається електронний варіант і обов’язково один примірник у роздрукованому вигляді. При відправці електронною поштою як назву файлу просимо використовувати прізвище першого автора латинськими літерами.

Перший інформаційний лист (Реєстраційна форма учасника і Правила оформлення матеріалів)