Title Author
Klimyuk, V., Gleba, Y.
Detection of Genetically Engineered Plants by Multiplex PCR Technology Datukishvili N., Kutateladze, T., Gabriadze, I., Vishnepolsky, B., Karseladze, M.
Мустафаев О.Н.О., Романов Е.А., Голденкова-Павлова И.В.
Folate Biofortification of Rice Storozhenko S., De Steur H.**, Van Daele J.*, Blancquaert D., Malec M., Kiekens F.*, Stove C.*, Gellynck X.**, Viaene J.**, Lambert W.*, Van der Straeten D.
Fruit Trees Transformation: Methodology and Application Dolgov S.V.
Genetic Engineering for Abiotic Stress Tolerance in Plants Kershanskaya O.I.
Genetic Engineering of Spring Wheat Miroshnichenko D.N., Dolgov S.V.
Щербак Н.Л., Комарницкий И.К.
Plant Protoplasts as a Tool in Systems Biology Dovzhenko A.*, Palme K.**
Transformation of Dicot and Monocot Plants Through Embryogenesis Sidorov, Vladimir
Transient Expression Technologies as an Alternative to Genetically Modified Plants Giritch, A. and Gleba, Y.
Variation of morphogenetic features of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. leaves after Agrobacterium-mediated transformation Kirpicheva I.V.?, Vasylenko M.Yu.?, Kuchuk M.V.?, Checheneva T.M.?
Танасієнко І., Блюм Я.Б.,. Ємець А.І.
Кочевенко А.С.
Синдаровская Я.Р., Герасименко И.М., Головач И.С., Шелудько Ю.В., Кучук Н.В.
Тихонович И.А., Осипова М.А., Лутова Л.А., Долгих Е.А.
Бойчук Ю., Шиша О.М., Ємець А.І., Ісаєнков С.В., Блюм Я.Б.
Починок В.М.?, Радченко О.М.?, Степаненко А.І.?, Моргун Б.В.?
Митюшкина Т. Ю.*, Щенникова А. В.**, Долгов С.В.*, Шульга О. А.**
Льошина Л.Г.*, Булко О.В.*, Єгоров О.А.**
Бурлака О.М., Пірко Я.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б.
Кіщенко Е.М.
Комарницкий И.К., Щербак Н.Л., Кищенко Е.М.
Куцоконь Н.К., Рудас В.А., Нестеренко О.М., Моргун Б.В., Гродзинський Д.М.
Моргун Б.В., Банникова М.А., Федоренко Т.В., Марковский А.В., Власова О.Н., Кучук Н.В.
Секан А.С., Сорочинський Б.В., Ісаєнков С.В.
Гетман И.А.*, Чижова С.И.*, Грядунов Д.А.**, Романов Г.А.*
Юрьева Н.О.*, Кирсанова С.Н**., Соболькова Г.И.*, Шимшилашвили Х.Р.***, Голденкова-Павлова И.В. ***
Колачевская О.О.*, Алексеева В.В.**, Ломин С.Н.*, Сергеева Л.И.*, Бурьянов Я.И.**, Романов Г.А.*
Лутова Л.А.,. Додуева И.Е., Осипова М.А.
Момот В.П., Комарницкий И.К., Кучук Н.В.
Матвеева Н.А., Курбатова Л.Е.*, Шаховский А.М., Кищенко Е.М., Дуплий В.П., Кваско Е.Ю.
Картель Н.А.
Белокурова В.Б., Кищенко Е.М., Листван Е.В.
Вершинина З.Р. Благова Д.К. Баймиев Ал.Х.
Курбатова Л.Е.
Бердичевец И.Н., Шимшилашвили Х.Р., Герасименко* И.М., Синдаровская* Я.Р., Шелудько* Ю.В., Голденкова-Павлова И.В.
Ємець А.І., Блюм Я.Б.
Михальська С.І.?, Адаменко Н.І.?, Моргун Б.В.?, Тищенко О.М.?
Матвеева А.Ю., Моргун Б.В., Тищенко Е.Н.
Сахно Л.А.
Кожуро Ю.И., Семенчик Е.А., Максимова Н.П.
Танасієнко І., Ісаєнков С.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б.
Жук* В.П., Олійник** Т.М., Ємець* А.І.
Савчин Д.В., Панюш А.С., Картель Н.А.
Баер О.А., Радчук В.В., Шеремет Я.А., Блюм Я.Б., Емец А.И.
Шиша Е.Н., Емец А.И., Блюм Я.Б.
Нифантова С.Н., Комарницкий И.К., Кучук Н.В.
Кищенко Е.М., Борисюк Н.В., Комарницкий И.К., Кучук Н.В.
Романов Г.А.
Абраімва О.Є.?, Нітовська І.О.?, Деркач К.В.?, Рудас В.А.?, Моргун Б.В.?, Сатарова Т.М.?
Кудрявец Ю.И.*, Матвеева Н.А.**, Лихова А.А.*, Шаховский А.М.**, Безденежных Н.А.*, Кваско Е.Ю.**
Шелудько Ю.В.*, Герасименко И.М.*, Казанцев А.А.*, Синдаровская Я.Р.*, Голденкова-Павлова И.В.**, Кучук Н.В*
Сивура В.В., Литвин Д.И., Емец А.И., Блюм Я.Б.
Дорохов Ю.Л. Комарова Т.В., Петруня И.В., Фролова О.Ю. Косоруков С.В.
Юрьева Н.О.*,Кирсанова С.Н.**,Соболькова Г.И.*, Деревягина М.К.**, Шимшилашвили Х.Р.***, Голденкова-Павлова И.В.***
Вячеславова А.О., Бердичевец И.Н., Шимшилашвили Х.Р., Романов Е.А., Мустафаев О., Голденкова-Павлова И.В.
Шугай О.А., Картель Н.А.
Лемеш В.А.*, Гузенко Е.В.*, Емец А.И.**, Блюм Я.Б.**, Картель Н.А.*
Комахин Р.А., Комахина В.В., Милюкова Н.А., Левина Т.А., Жученко А.А.*
Ткаченко А.А., Савельева Н.В., Емельянов В.В., Лутова Л.А.
Комахин Р.А., Комахина В.В., Милюкова Н.А., Криницына А.А., Левина Т.А., Жученко А.А.*
Швартау В.В., Моргун В.В.
Голденкова-Павлова И.В., Вячеславова А.О., Мустафаев О.
Кучук Н.В.
Долгих Ю.И.*, Гулевич А.А.**, Серенко Е.К.**, Козубенко Ю.С.*, Осипова Е.С.*, Куренина Л.В.*, Майсурян А.Н.**
Баер Г.Я., Емец А.И., Блюм Я.Б.
Романов Г.А., Наумкина Е.М., Ашапкин В.В. *, Ванюшин Б.Ф.*
Беляев Д.В., Носова А.Е., Кривошеева А.Б., Терешонок Д.В., Юрьева Н.О., Рудас В.А., Кучук Н.В.
Василенко М.Ю., Нитовская И.А., Кучук М.Н., Кучук Н.В.