Title Author
Detection of Genetically Engineered Plants by Multiplex PCR Technology Datukishvili N., Kutateladze, T., Gabriadze, I., Vishnepolsky, B., Karseladze, M.
Fruit Trees Transformation: Methodology and Application Dolgov S.V.
Plant Protoplasts as a Tool in Systems Biology Dovzhenko A.*, Palme K.**
Transient Expression Technologies as an Alternative to Genetically Modified Plants Giritch, A. and Gleba, Y.
Genetic Engineering for Abiotic Stress Tolerance in Plants Kershanskaya O.I.
Variation of morphogenetic features of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. leaves after Agrobacterium-mediated transformation Kirpicheva I.V.?, Vasylenko M.Yu.?, Kuchuk M.V.?, Checheneva T.M.?
Klimyuk, V., Gleba, Y.
Genetic Engineering of Spring Wheat Miroshnichenko D.N., Dolgov S.V.
Transformation of Dicot and Monocot Plants Through Embryogenesis Sidorov, Vladimir
Folate Biofortification of Rice Storozhenko S., De Steur H.**, Van Daele J.*, Blancquaert D., Malec M., Kiekens F.*, Stove C.*, Gellynck X.**, Viaene J.**, Lambert W.*, Van der Straeten D.
Ємець А.І., Блюм Я.Б.
Абраімва О.Є.?, Нітовська І.О.?, Деркач К.В.?, Рудас В.А.?, Моргун Б.В.?, Сатарова Т.М.?
Баер Г.Я., Емец А.И., Блюм Я.Б.
Баер О.А., Радчук В.В., Шеремет Я.А., Блюм Я.Б., Емец А.И.
Белокурова В.Б., Кищенко Е.М., Листван Е.В.
Беляев Д.В., Носова А.Е., Кривошеева А.Б., Терешонок Д.В., Юрьева Н.О., Рудас В.А., Кучук Н.В.
Бердичевец И.Н., Шимшилашвили Х.Р., Герасименко* И.М., Синдаровская* Я.Р., Шелудько* Ю.В., Голденкова-Павлова И.В.
Бойчук Ю., Шиша О.М., Ємець А.І., Ісаєнков С.В., Блюм Я.Б.
Бурлака О.М., Пірко Я.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б.
Василенко М.Ю., Нитовская И.А., Кучук М.Н., Кучук Н.В.
Вершинина З.Р. Благова Д.К. Баймиев Ал.Х.
Вячеславова А.О., Бердичевец И.Н., Шимшилашвили Х.Р., Романов Е.А., Мустафаев О., Голденкова-Павлова И.В.
Гетман И.А.*, Чижова С.И.*, Грядунов Д.А.**, Романов Г.А.*
Голденкова-Павлова И.В., Вячеславова А.О., Мустафаев О.
Долгих Ю.И.*, Гулевич А.А.**, Серенко Е.К.**, Козубенко Ю.С.*, Осипова Е.С.*, Куренина Л.В.*, Майсурян А.Н.**
Дорохов Ю.Л. Комарова Т.В., Петруня И.В., Фролова О.Ю. Косоруков С.В.
Жук* В.П., Олійник** Т.М., Ємець* А.І.
Кіщенко Е.М.
Картель Н.А.
Кищенко Е.М., Борисюк Н.В., Комарницкий И.К., Кучук Н.В.
Кожуро Ю.И., Семенчик Е.А., Максимова Н.П.
Колачевская О.О.*, Алексеева В.В.**, Ломин С.Н.*, Сергеева Л.И.*, Бурьянов Я.И.**, Романов Г.А.*
Комарницкий И.К., Щербак Н.Л., Кищенко Е.М.
Комахин Р.А., Комахина В.В., Милюкова Н.А., Криницына А.А., Левина Т.А., Жученко А.А.*
Комахин Р.А., Комахина В.В., Милюкова Н.А., Левина Т.А., Жученко А.А.*
Кочевенко А.С.
Кудрявец Ю.И.*, Матвеева Н.А.**, Лихова А.А.*, Шаховский А.М.**, Безденежных Н.А.*, Кваско Е.Ю.**
Курбатова Л.Е.
Куцоконь Н.К., Рудас В.А., Нестеренко О.М., Моргун Б.В., Гродзинський Д.М.
Кучук Н.В.
Лемеш В.А.*, Гузенко Е.В.*, Емец А.И.**, Блюм Я.Б.**, Картель Н.А.*
Лутова Л.А.,. Додуева И.Е., Осипова М.А.
Льошина Л.Г.*, Булко О.В.*, Єгоров О.А.**
Матвеева А.Ю., Моргун Б.В., Тищенко Е.Н.
Матвеева Н.А., Курбатова Л.Е.*, Шаховский А.М., Кищенко Е.М., Дуплий В.П., Кваско Е.Ю.
Митюшкина Т. Ю.*, Щенникова А. В.**, Долгов С.В.*, Шульга О. А.**
Михальська С.І.?, Адаменко Н.І.?, Моргун Б.В.?, Тищенко О.М.?
Момот В.П., Комарницкий И.К., Кучук Н.В.
Моргун Б.В., Банникова М.А., Федоренко Т.В., Марковский А.В., Власова О.Н., Кучук Н.В.
Мустафаев О.Н.О., Романов Е.А., Голденкова-Павлова И.В.
Нифантова С.Н., Комарницкий И.К., Кучук Н.В.
Починок В.М.?, Радченко О.М.?, Степаненко А.І.?, Моргун Б.В.?
Романов Г.А.
Романов Г.А., Наумкина Е.М., Ашапкин В.В. *, Ванюшин Б.Ф.*
Савчин Д.В., Панюш А.С., Картель Н.А.
Сахно Л.А.
Секан А.С., Сорочинський Б.В., Ісаєнков С.В.
Сивура В.В., Литвин Д.И., Емец А.И., Блюм Я.Б.
Синдаровская Я.Р., Герасименко И.М., Головач И.С., Шелудько Ю.В., Кучук Н.В.
Танасієнко І., Ісаєнков С.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б.
Танасієнко І., Блюм Я.Б.,. Ємець А.І.
Тихонович И.А., Осипова М.А., Лутова Л.А., Долгих Е.А.
Ткаченко А.А., Савельева Н.В., Емельянов В.В., Лутова Л.А.
Швартау В.В., Моргун В.В.
Шелудько Ю.В.*, Герасименко И.М.*, Казанцев А.А.*, Синдаровская Я.Р.*, Голденкова-Павлова И.В.**, Кучук Н.В*
Шиша Е.Н., Емец А.И., Блюм Я.Б.
Шугай О.А., Картель Н.А.
Щербак Н.Л., Комарницкий И.К.
Юрьева Н.О.*, Кирсанова С.Н**., Соболькова Г.И.*, Шимшилашвили Х.Р.***, Голденкова-Павлова И.В. ***
Юрьева Н.О.*,Кирсанова С.Н.**,Соболькова Г.И.*, Деревягина М.К.**, Шимшилашвили Х.Р.***, Голденкова-Павлова И.В.***